06-28353517 info@decooperij.nl

Onze tuinderij

Tuinderij verspreid over Soest!

Op 3 verschillende locaties in Soest telen wij meer dan 60 verschillende soorten gewassen! Van oost naar west liggen onze akkers verspreid, met elke akker zijn eigen kwaliteit en charme. 4 jaar geleden zijn we begonnen op de Insingerstraat, met nog geen kwart van het land dat we nu in gebruik hebben. Afgelopen jaren hebben we kunnen uitbreiden doordat er land beschikbaar kwam via onze afnemers. De verschillende locaties hebben alle 3 hun eigen charme en we zijn dan ook ontzettend blij met de kansen die we hebben gekregen om hier te telen. Door op een natuurlijke manier elke keer weer een stukje te groeien hebben we de mogelijkheid gekregen om een bedrijf op te zetten waar we 100 procent achterstaan. Een bedrijf wat niet alleen mooie producten levert maar ook haar steentje bijdraagt aan een duurzame oplossing voor ons voedselsysteem. Een bedrijf wat samenhang en verbinding creëert. Tussen mensen onder elkaar en tussen

Locatie 1

 

 

 

 

 

 

Locatie 2

 

 

 

 

 

 

Locatie 3

 

 

 

 

 

 

Door de bodem te voeden, voeden wij onze klanten

De bodem is het uitgangspunt van waaruit wij werken. Dezelfde zorg die wij voor onze bodem dragen, draagt de bodem voor de gewassen. We voeden het bodemleven en houden de grond bedekt. We gunnen haar rust en lopen alleen op de paden. Daar waar het kan laten we kerende grondbewerking achterwege. De gezondheid van de bodem is te vergelijken met de gezondheid van de mens. Waar het immuunsysteem goed werkt blijven ziektes achterwege. In plaats van ziektes te doden dragen wij er zorg voor dat het “immuunsysteem” optimaal werkzaam is, zodat de planten gezond zijn! Een gebalanceerde bodem creëert niet alleen ondergronds maar ook bovengronds een gebalanceerd ecosysteem. Hierdoor hebben plagen als luizen, vliegen en rupsen minder kans om schade te veroorzaken aan de gewassen. 

Daarom kiezen wij ervoor geen gebruik te maken van pesticiden, kunst en drijfmest. Door het gebruik van drijf en/of kunstmest worden de planten op onnatuurlijke wijze gevoed. Voedingsstoffen komen vrij volgens onnatuurlijke principes en de weerbaarheid van de plant gaat achteruit. Hierdoor worden bestrijdingsmiddelen noodzakelijk. Zo is het een vicieuze cirkel die ten slotte uitmondt in verontreiniging. Onze planten zijn vitaal en sterk, niet door het voeden van de plant maar door het voeden van de bodem. 

Wij kweken bijna al ons plantgoed zelf op. Aankopen is misschien makkelijker en zorgt voor homogeniteit binnen de gewassen, maar telen met eigen plantgoed is ons kostbaarder dan dat. Het zaaien, zien groeien, verspenen en verplanten en dan ten slotte het oogsten van deze gewassen geeft voor ons een stukje voldoening waar de gemakzucht niet tegenop kan. 

Onze tuinderij is niet biologisch gecertificeerd. Hier hebben we bewust voor gekozen. De kosten en moeite van de certificering wegen niet op tegen het profijt wat we ervan zullen hebben. Door onze directe vorm van afzet is het keurmerk overbodig, maar zoals bovenstaand al beschreven overlapt onze werkwijze wel grotendeels met de richtlijnen van SKAL.

In totaal hebben we komend jaar een teeltoppervlak van 0,6 ha waarmee we van mei tot december 125 families van onze heerlijke groenten kunnen voorzien. In de zomer levert het land zoveel dat de overvloed wordt verdeeld over nog eens 25 families.